صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
لطفاً توجه : زلزله در کرمانشاه
لطفاً توجه : ساعات کار جهت مراجعین حضوری
Regarding Visa to Iran
قانون جدید در مورد وکالتنامه
قانون جدید در مورد تایید مدارک دانشجویی وپزشکی
توجه:رجوع به  شرکتهای خدمات کنسولی پیشنهاد نمی شود  وبه هموطنان محترم توصیه می گرددمدارک کنسولی خودرا دراختیار این گونه شرکتها قرارندهند
توجه :جهت تسریع در امورکنسولی
توجه  : راهنمای جدید فرمها و هزینه ها
 
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران
 توجه : در مورد قانون جدید ارز دانشجوئی
توجه :خودداری از ارسال مدارک غیرخانواده

خوشنوديم که به اطلاع برسانيم هم اکنون وضیعت پرونده خودرا دراین نمایندگی ازطریق اینترنت می توانید پیگیری نمایید جهت اطلاع به بخش وضیعت پرونده درسمت راست این صفحه مراجع نمایید

 

 

 

 

 

 

        

آدرس

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

 قانون جدید در مورد وکالتنامه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved