صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
توجه مهم: آدرس نمایندگی به آدرس صفحه  تماس باما یاگوشه پایین این صفحه تغییر داده شده لطفاً ازدوشنبه 27 مهر ماه به آدرس جدید مراجعه نمایید
توجه:رجوع به  شرکتهای خدمات کنسولی پیشنهاد نمی شود  وبه هموطنان محترم توصیه می گرددمدارک کنسولی خودرا دراختیار این گونه شرکتها قرارندهند
توجه:  در هنگام خروج از فرودگاه ایران  هرمسافر مبلغ 75 هزارتومان عوارض   باید پرداخت کند
توجه  مهم :  جهت تسریع درامورکنسولی هموطنان
توجه  : راهنمای جدید فرمها و هزینه ها
توجه: قانون جدید در رابطه  با ویزا برای آمریکا
نکته مهم مربوط به امورمراجعین حضوری
 توجه : در مورد قانون جدید ارز دانشجوئی
توجه :خودداری از ارسال مدارک غیرخانواده
توجه: اطلاعیه در مورد خرید سربازی
سایت بنیاد نخبگان

خوشنوديم که به اطلاع برسانيم هم اکنون وضیعت پرونده خودرا دراین نمایندگی ازطریق اینترنت می توانید پیگیری نمایید جهت اطلاع به بخش وضیعت پرونده درسمت راست این صفحه مراجع نمایید

 

توجه : قانون جدید درمورد

وکالتنامه و

مدارک دانشجویی و پزشکی

توسط سامانه تاک

 

 

 

 

        

آدرس
1250 23rd ST#200 N.W.
Washington, D.C. 200
37

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

دوشنبه الی جمعه  
8:00 صبح تا 4:30 بعد ازظهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved